Eesti English Русский
Kodukant Tartumaa   
      

Üits and niidikõse, tõene and niidikõse, hulga pääle saap hame (Võnnu)

Hea kodulehe külaline!

Jooksvaid uudiseid meie ja meie liikmete igapäevastest tegemistest näete facebooki grupist

https://www.facebook.com/pages/Kodukant-Tartumaa/1009653752384877

 

 Eesti külavanemad koonduvad ühisjõuks.

Külavanematel tuleb senisest enam koonduda ning ühiselt hakata külakogukondade õiguste ja võimaluste ees seisma –
- see oli olulisim mõte, mis jäi kõlama möödunud laupäeval toimunud, enam kui 140 osalejaga, Eesti Külavanemate Suurfoorumil.
 
Külade turvalisus, haldusreform, kohalike omavalitsuste valimised, kogukonna koostöö, seadusandlus – need olid teemad, mille üle foorumil mõtteid vahetati ja mille kohta asjatundjatelt infot ja nõu saadi. Loomulikult on akuutseim teema haldusreform, mis puudutab pea kõiki külakogukondi ja kus külarahvas seni pole saanud  määrava tähtsusega kaasarääkijaks. On ilmselge, et uutes volikogudes, ka peale sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi, jäävadki külad vaid väheolulisteks “taustahäälteks”, kui nad end ise otsustajate hulka ei nõua.
Eestis on ca 4000 küla, neist 1171-l on oma külavanem -  ühtseks koondatuna on külavanemad jõud, kelle hääl ka poliitilistes otsustes ja seadusloomes kaasa räägib. Külaliikumine Kodukant ongi läbi viimas nii külavanemate andmete uuendamist (vt. 
https://kodukant.ee/huvikaitse/kulatee/ ) kui ka nende koostöö tõhustamise toetamist: foorumi järgselt moodustatakse Kodukandi juurde külavanematest mõttekoda, kodulehel www.kodukant.ee  on kõigil külavanematel võimalik liituda ühise infolistiga,  mille kaudu saab vajalikku ühisinfot nii hankida kui ka levitada.
Ühtlasi käivitab Kodukant, EAS-i toel, külavanemate statuudi uuendamise protsessi, et saaks konkreetsemalt määratletud nende töö iseloom ja vorm kohalikes omavalitsustes.
 
Külavanemate järgmine suurem olulise tähtsusega kokkusaamine toimub Eesti Külade Maapäeval 4.-6. augustil 2017 Vana-Võidus.
 
 
Krista Habakukk
Külaliikumine Kodukant
Juhatuse liige
Tel 555 33 990

e- post: krista@kodukant.ee
www.kodukant.ee


*****************************************************************************************************

                     

*****************************************************************************************************

Teisipäeval 23. augustil toimub Tähtvere vallas Rahinge Kuplis (paisjärve ääres)
 

 HALDUSREFORMITEEMALINE KOHTUMINE 
Tartumaa külade eestvedajatele

Kohvi-/teelaud ootab kella 15.30-st.  Üritus algab kell 16.00
 
Ümarlauale on eriti oodatud külakogukondade eestvedajad, omavalitsuste volikogude liikmed, juba läbirääkimisi pidavate valdade teemakomisjonide liikmed.
Kohtumisel osalevad:  

1.  Arto Aas, Eesti Vabariigi riigihalduse minister -  tervitab ja vastab poole tunni jooksul küsimustele.
3. Riina Trumm, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht – 10 aastat seltsitegevuse spetsialistina Türi suurvallas, miks selline ametikoht, millega tuli tegeleda,mida see küladele/vallale andis.
4. Reno LaidreTartu maavanem – vastab küsimustele.
 
Vestlust juhatab 
Krista HabakukkEesti Külaliikumine Kodukant juhatuse esimees
Üritust korraldab Kodukant Tartumaa
 
Et korraldajatel teie võõrustamine ladusalt läheks registreerige enda osalemine siin:

 
Rahinge Kupli leiate siit: https://www.bing.com/mapspreview?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=~pos.58.379668553424_26.609101295471_Rahinge+Kuppel&cp=
58.379668553424~26.609101295471&lvl=16&sty=r&rtop=0~0~0~&mode=D&FORM=FBKPL6&mkt=en-US

 
 
Kohtumiseni Rahingel
 
-- 
Külli Pann
Kodukant Tartumaa
juhatuse esimees
tel. 
5646 2692
kylli@kodukanttartumaa.ee
www.kodukanttartumaa.ee 
 

***************************************************************************************************** 


16. JUUNIL TOIMUS KODUKANT TARTUMAA ÜLDKOOSOLEK

 

Üldkoosolek toimus Nõo vallas Meeri seltsimajas.
Päevakorras olid teemad:

  1. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. 2016. a. tegevused
  3. Põhikirja muudatuste tegemine
  4. Uue juhatuse valimine
  5. EV10 igas külas - mida see tähendab ja mis sellega kaasneb
  6. Muud küsimused
  7. Sünnipäeva üllatus! 12. juunil saime 18 aastaseks


*****************************************************************************************************

TARTUMAA AASTA KÜLA 2016 KONKURSS                                                                                                                              

Kodukant Tartumaa koostöös Tartu Maavalitsusega kuulutab välja Tartumaa Aasta Küla 2016 konkursi.
Konkursile saab esitada küla, külade piirkonna või aleviku. Lisaks omavalitsustele võivad ettepanekuid esitada ka kodanikuühendused ja üksikisikud. Kandidaadi kohta täidetud ankeet saata e-postiga aadressil konkurss@kodukantartumaa.ee    hiljemalt 5. juuniks 2016.

Konkursi eesmärk on avaldada tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust.
Liikumine Kodukant on alates 2005. aastast kutsunud üle Eesti märkama ja märkima tegusaid külasid. Külade hindamisel arvestatakse külakogukonna ühtsust ja arengut viimasel kolmel aastal, koostöövalmidust, avatust, tuntust maakonnas ja kaugemal, küla välisilmet ja heakorda, atraktiivsust, elanike osalemist kultuuri- ja spordiüritustel, koostööd omavalitsusega, küla arengukava olemasolu.

Tartumaa Aasta Küla komisjon, kuhu kuuluvad konkursi patroon Reno Laidre, Tartu Maavalitsuse, Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla ja TOL-i esindajad, tutvuvad kandidaatküladega ankeetide alusel ja käies külades kohapeal kokkulepitud ajal suve lõpus.
Võitja kuulutatakse välja Tartumaa kodanikuühenduste nädalal, mis toimub novembris.
Tartumaa Aasta Küla 2016 osaleb üle-eestilisel Aasta Küla konkursil 2017. aastal.

Tartumaa aasta Küla 2016 osaleja ankeet: /upload/editor/files/Tartumaa_Aasta_Kyla_2016_ankeet.doc


Külli Pann
Kodukant Tartumaa
juhatuse esimees
tel. 5646 2692

**********************************************************************************************************************************************

 

TARTUMAALASED TUNNUSTAVAD

27. nov. õhtul toimus Tartus armsalt hubases Karlova Teatris aasta vabakondlaste, kodaniku- ühenduste, kodanikuühenduste tegevuse toetajate tunnustamine.                                                                                                                                                                   Tartumaa tunnustamiskonkursile laekus kokku 22 kandidaati. Aasta vabakondlane - 9 kandidaati, aasta kodanikuühendus -  10 kandidaati ja vabasektori tegevuse toetaja  - 3 kandidaati.  
       
                                                             
Tartumaa aasta vabakondlane 2015 on Anti Mehine.  Anti on Rõngu Pillimuuseumi looja ja eestvedaja. Tema hobi ja kiindumus vanade muusikainstrumentide vastu pani alguse Pillimuuseumi loomisele. Anti on pillimuuseumi käivitamise ja tööshoidmisega loonud väärtuse, mis on oluline piirkonna elukvaliteedi tõstmiseks. Pillimuuseumi loomisel on Anti entusiasm olnud nakatav. Pealtnäha mängleva kergusega on Anti pidanud väga vajalikud läbirääkimised, leidnud oma meeskonnaga väga head koostööpartnerid ja sponsorid. Samuti on tema eestvedamisel leitud väga väärtuslikud eksponaadid muuseumisse, igapäevastest tegevustest rääkimata. Lisaks pillimuuseumi tegevusele on Anti aktiivselt abis ka muudel piirkonna sündmustel.                                     Aasta vabakondlase nominendid on MTÜ Noored Toredate Mõtetega juhatuse liige ja aktiivne vabatahtlik Piret Eit ning Melliste küla eestvedajad Kristel ja Mati Möller.

Tartumaa Aasta Kodanikuühendus 2015  on MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde. Tegemist on aktiivse ja järjest jõulisema noorteühinguga - rohkem kui 2/3 liikmetest ja vabatahtlikest on noored ning vabatahtlikke lisandub igakuiselt. MTÜ viib vabatahtlikud kokku tuge vajavate lastega, kellele pakutakse eeskuju, tuge ja sõprust.                                                                 
Tartumaa Aasta Kodanikuühenduse nominendid on MTÜ Noored Toredate Mõtetega ja MTÜ Lohkva Külaselts Luunja vallast.
 
Tartumaa Aasta Vabaühenduste Toetaja 2015 on Rõngu Pagar. Ettevõte teeb pidevat koostööd avaliku, erasektori kui ka mittetulundusühendustega ja toetab vallas toimuvaid suurüritusi, valla piires tegutsevaid MTÜ-sid, -rahvamaja ja selle ringid, Rõngu kooli ja lasteaia tegevused, maakondlikke üritusi
Tema toetus on kõige sagedamini mitterahaline, vastavalt oma firma toodangule (koogid, tordid, leivad, saiakesed, soolased toidud ). Rahalist toetust on saadud näiteks kodukandipäeva auhindadeks. Rõngu Pagar on hea koostööpartner, selle juht on ise aktiivne osaleja spordi- ja vabaajategevustes ja motiveerib ka kaasatulijaid.
Tartumaa Aasta Vabaühenduste Toetaja 2015 nominendid on Grüne Fee Eesti  AS ja OÜ Salmo & Luts
 
Kandidaate otsisid ja komisjoni kuulusid Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusseltsi, Domus Dorpatensise, Kodukant Tartumaa, Tartu Maavalitsuse ja Tartu Linnavalitsuse esindajad.
Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Rahandusministeerium.


Fotomeenutust üritusest vaata siit: http://fotoalbum.ee/photos/janka35/sets/1450205


**********************************************************************************************************************************************

KUULAKEM, KÜLAD KÕNELEVAD - TARTUMAALASED EESTI KÜLADE XI MAAPÄEVAL JÄRVAMAAL


**********************************************************************************************************************************

2. MAI – TEEME ÄRA TALGUPÄEV 2015

 On alanud kaheksas Teeme ära! talgukevad. Talgupäeva meeskond kutsub kõiki inimesi, kogukondi, ühendusi, asutusi ja ettevõtteid üle Eesti korraldama 2. mail ühiselt talguid. Maikuu esimesel laupäeval peetav Teeme Ära talgupäev on aastatega kujunenud kümnete tuhandete eestimaalaste jaoks kevadiseks oodatud suursündmuseks, mil tullakse kokku ning võetakse käsile kodukandis kõige pakilisemalt ärategemist vajavad tööd.                                                                  

Talgud on talupojakultuurist  pärit ühine ettevõtmine millegi ärategemiseks, mis nõuab rohkem tööjõudu, kui on ühel perel või majapidamisel või talul. Ühise tegevuse edasiarendatud vormiks on ühistegevus. Talgud lõppesid ühise söömaaja ja kiikumisega, mõnikord ka simmaniga.

Talgujuhile
Talguveebi http://talgud.teemeara.ee/login talgute lisamine pole muutunud, kehtib endine kasutajanimi (e-posti aadress) ja salasõna, „uued“ talgujuhid saavad samas kohas kasutajaks registreerida
Talgute stardipaketi saavad talgujuhid, kes on oma talgud Teeme Ära kodulehele kirja pannud. Koostööpartnerite toel kokku pandud ja talgukorras komplekteeritav stardipakett koosneb praktilistest abivahenditest ja nõuannetest talgupäeva ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Pakett sisaldab esmaabitarbeid, väikest töökindavaru, kaelarätti talgujuhile, ajalehe Talguline värsket numbrit, peotäit pähkleid ja komme, ehitus- ja aiapoe sooduskupongi, talgukuulutusi, Talguhundi kleepse, tuleohutuse juhiseid, kriisijuhendit ja talgunõuandeid. Stardipakettide laialisaatmine algab aprillis. Stardipakett on mõeldud eelkõige tänu ja tunnustusena kõigile talgujuhtidele, mida toimetab talgujuhtidele kätte Itella Smartpost. Oma stardipaketi kättesaamiseks saad valida sobivaima pakiautomaadi talgut registreerides. Kui pakk on saabunud sinu poolt soovitud automaati, saad selle kohta SMS sõnumi. Paki saamiseks tuleb minna pakiautomaadi juurde, sisestada saadud uksekood ning uks avaneb. Paketile on aega järele minna 7 päeva alates SMS-sõnumi saamisest.
 
Koristustalguid planeerides, räägi eelnevalt kindlasti maa- või objektiomanikuga ja korralda ka prügi äravedu!

Talgulisele
Endale meelepärase talgu leiad tegevuste, maakondade ja omavalitsuste järgi valides: http://talgud.teemeara.ee/events
Registreeri enda osalemine, siis oled kindlustatud tegevuse, töövahendite ja talgutoiduga.
 
Selle aasta uuendused
  • Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub koostöös Päästeametiga korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel talgutel tähelepanu tuleohutusele. Olgu talgupaigaks külamaja, korteriühistu või mõni looduskaunis koht, igal pool saab muude vajalike talgutööde kõrval panna rõhku ka otseselt tuleohutusega seonduvale.
  • Koostöös Vivacoloriga võtame sel aastal fookusesse kodudesse, keldritesse ja garaažidesse seisma jäänud kasutuskõlblikud värvijäägid, mis alatasa jalgu jäädes meenutavad juba tehtud remonti ning valesti käideldes võivad põhjustada ka ohtu keskkonnale. Tänavuse talgukevade üheks uueks teemaks ongi üheskoos Vivacoloriga sündinud algatus, mille raames kutsume inimesi kokku koguma oma kasutuskõlblikud värvijäägid, et  suunata need heategevuslikul eesmärgil taaskasutusse ning viia kasutuskõlbmatud ja aegunud värvijäägid jäätmejaamadesse. Täpsemat infot selle algatuse kohta leiab lähiajal talguveebist.
Mullust talgupäeva meenutades
 2014. aastal korraldati üle Eesti 1 754 talgut, millest võttis osa 45 024 talgulist.
Tartu linnas ja maakonnas registreeriti 151 talgut ja 3 196 talgulist. Igal aastal ikka suuremad arvud!
 
 
Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik. Partneritena löövad kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Päästeamet, Eesti Meremuuseum, Vivacolor, Tallinna Sadam, Tamrex, Itella Smartpost, Vizeum, Nordic Hotel Forum jt.
Talgute stardipaketti aitasid kokku panna Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Päästeamet, Eesti Meremuuseum, Seesam, ETK, Pakendikeskus, Ecoprint, Vaba Maa, Bauhof ja Zavod. Paketid toimetab talgujuhtidele kätte Itella Smartpost. 

Palju vajalikke nõuandeid ja soovitusi leiad http://www.teemeara.ee
Kui jääd hätta või vajad nõu, siis küsi julgesti oma maakonna koordinaatorilt või helista 53 753 888

Külli Pann
Teeme Ära talgupäeva
Tartu maakonna koordinaator
Tel. 5646 2692
 

**************************************************************************************************************************************

Tartumaa Aasta Küla 2014 on
Valguta Lapetukme Piigandi külade piirkond

Kajastused ilmusid
Tartu Postimehes http://tartu.postimees.ee/3007509/tartumaa-aasta-kulaks-kuulutati-valguta-kulade-piirkond
Rõngu valla detsembrikuu infolehes Rõngulane http://www.rongu.ee/pages/files/infolehed/infoleht_178.pdf


        


********************************************************************

Koostööpartnerina Olustvere Hoidistemessil

Kodukant Tartumaa meeskond ja külade eestvedajad on Olustvere Hoidistemessist osa võtnud algusest peale – esialgu osalejatena, viimased kaks aastat koostööpartneritena.
Rõõm on tõdeda kuidas hoidiste tegemine aasta-aastalt populaarsust kogub. See mess on hüppelauaks neile kes alles alustavad keediste katsetamisega kui ka neile kes otsivad uut ja huvitavat.
Aastate lõikes on hoidistemessidel üks või teine köögivili, puuvili teistest enim esile tõstetud. Kui esimesel messil võidutses porgand – nii soolaste kui magusate hoidistena, siis käesoleval aastal oli võidutsemas vürtsikas maitsetaim tšillipipar. Selle aasta märksõnaks oodati küll SEENI rohke ja hea seeneaasta pärast kuid hoopis  rohkem oli pihlakahoidiseid. Nii mõnigi pereema nentis, et omad lapsed on hakanud vana head moosisaia sööma ja uuesti nauditakse unustatud paradiisiõunte kompotte ja alati häid kurke ja seeni.
Kui rääkida messimelust, siis perenaised olid välja pannud rekordarvu hoidiseid – 340 ning tooteid maitsmas hinnanguliselt 1000-2000 inimest. Tuju hoidis üleval Väägvere külakapell Tartumaalt. Kõik see kokku andis osalejatele hea elamuse, rõõmu kordaläinud päevast!
 
Messi tegemisi kajastasid sel aastal 
Kuku raadio Maatund: http://podcast.kuku.ee/2014/10/05/maatund-2014-10-05/

Ringvaade http://etv.err.ee/v/meelelahutus/ringvaade/saated/1c95cc78-eac0-4f81-8356-e70d051a892c

Maaleht  http://maaleht.delfi.ee/news/teeb/hoidisekonkurss/fotod-maalehe-hoidistekonkursi-voitis-kaks-uhes-moos.d?id=69834403

Meie juhatuse liikme Jaanika pildialbum: http://fotoalbum.ee/photos/janka35/sets/1426289


 


***********************************************************************************************************************************

  ***********************************************************************************************************************************

 

      Tartumaa Aasta Külaks 2014 kandideerimise aega on                        
      pikendatud 15. juunini

Kodukant Tartumaa koostöös Tartu maavalitsusega kuulutab välja Tartumaa Aasta Küla 2014  konkursi

Konkursile saab esitada küla, külade piirkonna või aleviku. Lisaks omavalitsustele võivad ettepanekuid esitada ka kodanikeühendused ja üksikisikud.

> Loe edasi
 

 

 
                                                                                  
 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Otsi
Koduleht Elitec'st