Koostöö on edu alus

... ka külades

KT juhatus esitas kevadel KOP-i projekti "Koostöö, see on edu alus, ka külades", millele saime ka rahastuse.

Projekti tegevuse lühikokkuvõte on selline: 
Kuidas teha nii, et külade eestvedajad ei jääks üksi, kuidas jagada omavahel ülesandeid, et need oleks tegijale jõukohased ja meeldivad
Koostööd ja kaasamist alustatakse juba meeskonnakoolitusele tulemisest - ühest külast vähemalt kaks osalejat, siis ei jää sa oma saadud teadmistega koju jõudes üksi. Suvel külade jaani-, kogukonna- või külapäevadel rakendatakse koolitusel saadud koostöö-  ja kaasamisvõtteid. Igast vallast üks esindaja (soovitatavalt koolitusel osalenud) saab kaasa Eesti Külade Maapäevale. Suveüritused kogukondades ja Maapäeval osalemine on kodutööks projektis osalejatele – omandatud teadmiste rakendamiseks. Augusti lõpus toimub teine koolituspäev (Väike-Rakkes), kus antakse ka tagasisidet kuidas esimesel koolituspäeval omandatud kaasamisvõtted suve jooksul rakendust on leidnud. Projektis osalejad jagavad oma muljeid vallalehtedes. 


Kolmapäeval, 7. juunil kell 10.00 - 17.00 toimub Kokora külamajas (http://www.kodukanttartumaa.ee/KULAMAJAD-JA-VALJAKUD#Kokora külakeskus) Alatskivi vallas esimene koolituspäev. Koolitajateks on Ivika Nõgel ja Margus Timmo.  
See on küll tööpäev aga väga loodan, et leiate siiski võimaluse osaleda. Kokora külamaja on põneva taustaga kena maja ja koolitajad tasemel ja väga head. Kaugemalt tulijatele kompenseeritakse sõidukulu. Täpsem päevakava tuleb järgmise nädala jooksul.

Registreerimine kestab 3. juunini. Teate ju aga omast käestki, et mida varem osalejate arv teada, on lihtsam ettevalmistusi teha. 

Jagage registreerimisvormi kindlasti ka neile, kelle te kaasa võtate või täike nende eest.  

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projektijuht Külli Pann


 

Search