Maapäev 2019

Maapäev on külaliikumise suursündmus. 2019 maapaev4
XIII Maapäev toimus Räpinas 26.-28.07.2019.  Maapäeva ehk külade parlamendi eesmärk on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.

Maapäevad toimuvad iga kahe aasta tagant ja korraldajaks on igal aastal erinev maakond.

Selle aasta maapäeva juhtmõte oli „Tugev küla = tugev Eesti!”. Maapäeval osales ligi 400 inimest, enamik neist maakondade delegatsioonides – iga maakonna delegatsioon oli kuni 20-liikmeline. Maapäeval kuulutatakse välja üleriigiline AASTA KÜLA.

Maapäeva rongkäik liikus Räpina Aianduskooli juurest Räpina tuletõrjeväljakule kiriku kõrval. Maapäevalistele pidas kõnet president, jagati Põlvamaa kaunite kodude auhinnad ja kuulutati välja üleriigilise Aasta Küla 2019 tiitli saaja - Lüübnitsa küla Võrumaalt. Seejärel toimus suurepärane kontsert Räpina kirikus, kus laulis Tõnis Mägi ja mängis Põlva Muusikakooli keelpilliorkester Riivo Jõgi dirigeerimisel. 

Teisel päeval andis Sulev Valner ülevaate haldusreformi tulemustest. Seejärel suundusid maapäevalised enda valitud teemakodadesse. Teemasid oli kokku 11 ning igaüks sai valida sellise teema, mis teda kõige rohkem puudutas. Teemakodades kirjutati üles tähtsamad mõtted maapäeva manifesti täiendamiseks. Manifest anti üle maaeluministrile.

Toimus ka heade ideede turg, kus sai tutvuda heade algatustega ja neid ise tutvustada, jagada omavahel edulugusid ja leida koostööpartnereid uute ideede elluviimiseks.


 

Search