Täiskasvanuharidus Tartumaal

Koostöös Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga (ETKA) ANDRAS käivitas Eesti Külaliikumine Kodukant programmi “Kogukonna toel õppima”. Õppitegevuse toetamiseks on loodud  üle-Eestiline täiskasvanuhariduse saadikute võrgustik. Täiskasvanute hariduse valdkond kuulub Haridus- ja Teadumisnisteeriumi haldusalasse.

Alates 2018. aastast on Tartumaa täiskasvanuhariduse infolevitajaks ja koordineerijaks Kodukant Tartumaa. 

Täiskasvanu Õppija Nädal  (TÕN) on elukestva õppe üritus, kus fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul.

 

 

Kogu Eestis sirguvad elukestva õppe puud

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonil ANDRAS täitus 2021. aastal kolmekümnes tegutsemisaasta.

Puude istutamise komme sai alguse Andrase 20. aastapäeval, kui 2011. aastal istutati Tallinnas Viru värava mäele must mänd (Pinus nigra) – elukestva õppe puu, mis kasvab seal kenasti tänaseni.

30. tegevusaasta jooksul istutasid Andrase liikmed, võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti kõigis maakondades oma elukestva õppe puu, tähistamaks õppimist kogu elukaare vältel kui meie kestvuse hoidjat. 


t6n kuubikud                                                                                                                                                                                                                  

 Vaata veel: ETKA ANDRAS

 

 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Search